Les 12 Triades de chaque type

Les 12 Triades Majeures

Triade ou AccordFondamentale35
FFaLaDo
CDoMiSol
GSolSi
DFa#La
ALaDo#Mi
EMiSol#Si
BSiRé#Fa#
F#Fa#La#Do#
GbSolbSibRéb
DbRébFaLab
C#Do#Mi#Sol#
AbLabDoMib
G#Sol#Si#Ré#
EbMibSolSib
D#Ré#Fa##La#
BbSibFa
A#La#Do##Mi#

Les 12 Triades Mineures

Triade ou AccordFondamentale3m5
FmFaLabDo
CmDoMibSol
GmSolSib
DmFaLa
AmLaDoMi
EmMiSolSi
F#mFa#LaDo#
GbmSolbSibbRéb
DbmRébFabLab
C#mDo#MiSol#
AbmLabDobMib
G#mSol#SiRé#
EbmMibSolbSib
D#mRé#Fa#La#
BbmSibRébFa
A#mLa#Do#Mi#

Les 12 Triades Augmentées

Triade ou AccordFondamentale35#
F 5#FaLaDo#
C 5#DoMiSol#
G 5#SolSiRé#
D 5#Fa#La#
A 5#LaDo#Mi#
E 5#MiSol#Si#
B 5#SiRé#Fa##
F# 5#Fa#La#Do##
Gb 5#SolbSib
Db 5#RébFaLa
C# 5#Do#Mi#Sol##
Ab 5#LabDoMi
G#Sol#Si#Ré##
EbMibSolSi
D#Ré#Fa##La##
BbSibFa
A#La#Do##Mi#

Les 12 Triades Diminuées

Triade ou AccordFondamentale3m5b
Fm 5bFaLabDob
Cm 5bDoMibSolb
Gm 5bSolSibRéb
Dm 5bFaLab
Am 5bLaDoMib
Em 5bMiSolSib
Bm 5bSiFa
F#m 5bFa#LaDo
Gbm 5bSolbSibbRébb
Dbm 5bRébFabLabb
C#m 5bDo#MiSol
Abm 5bLabDobMibb
G#m 5bSol#Si
Ebm 5bMibSolbSibb
D#m 5bRé#Fa#La
Bbm 5bSibRébFab
A#mLa#Do#Mi#